053-7507129 info@acb-account.nl

Administratie

Boekhouding

  • Opzetten en inrichten van de financiële administratie (starters)
  • Periodieke verwerking van jouw administratie, zodat je te allen tijde inzicht kunt verkrijgen over de financiële gang van zaken in jouw onderneming
  • Verzorgen periodieke aangifte omzetbelasting
  • Eventueel begeleiden dan wel controle uitoefenen bij het voeren van je eigen administratie
  • Interim administratieve dienstverlening – bijvoorbeeld bij ziekte
  • Het uitbrengen van adviezen, gevraagd dan wel ongevraagd naar aanleiding bovenstaande werkzaamheden.

Salarisadministratie

  • Verzorgen periodieke salarisverwerking
  • Verzorgen van de aangifte loonbelasting
  • Uitwisseling gegevens met uitvoeringsinstelling, belastingdienst, pensioenfondsen en andere instanties
  • Proformaberekeningen.

Ondersteuning aanvragen

Share This